WAX SLABS 75X150 MM

Order-No. 3322/1

WAX SLABS 75X150 MM

Wax

  • soft wax slabs
  • slabs á 75 x 150 mm
  • thickness: 1.00 mm
  • package: approx. 250g (approx. 15 slabs depending on thickness)

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.3 mm
Order-No. 3322/0,3
18,55 €
incl. VAT

Pack

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.4 mm
Order-No. 3322/0,4
17,12 €
incl. VAT

Pack

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.5 mm
Order-No. 3322/0,5
18,55 €
incl. VAT

Pack

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.6 mm
Order-No. 3322/0,6
18,55 €
incl. VAT

Pack

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.7 mm
Order-No. 3322/0,7
18,55 €
incl. VAT

Pack

WAX SLABS 75X150 MMWAX SLABS 75X150 MM
size : 0.8 mm
Order-No. 3322/0,8
18,55 €
incl. VAT

Pack


This article is now in your shopping cart.
This article is now on your wishlist.